BORSA DE TREBALL PER A PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER A LA BRIGADA MUNICIPAL

28/05/2020

BORSA DE TREBALL PER A PERSONAL LABORAL TEMPORAL PER A LA BRIGADA MUNICIPAL

En el BOP d'avui 28 de maig de 2020, s'han publicat les bases i la convocatòria per a la borsa de treball per a personal laboral temporal , denominació “Peó de serveis múltiples” grup AP per donar suport a la Brigada de l’Ajuntament de Poboleda que permeti cobrir vacants quan no sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com cobrir de forma àgil els períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres necessitats circumstancials del servei.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar a l’Ajuntament de Poboleda. Es realitzarà de manera presencial al Registre General de l’Ajuntament de Poboleda de 9:00 a 14:00h (trucar prèviament per concretar hora) o en qualsevol de les altres formes previstes de conformitat amb l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Juntament a la instància genèrica es presentarà:

  • Còpia DNI
  • Currículum Vitae
  • Vidal Laboral

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de la data de la publicació en el BOPT de la convocatòria.

Aquí podeu consultar la publicació íntegra de les bases i la convocatòria

Podeu consultar aquí la llista d'admesos i exclosos

Podeu consultar aquí la taula de baremació

Podeu consultar aquí l'anunci de constitució de la borsa