Noticies

13/02/2024
La Diputació de Tarragona, dins de la convocatòria de subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics per a l'exercici 2023, va atorgar el següent import a l'Ajuntament de Poboleda: Concepte: Plagues urbanes i gestió animals domèstics Número d'...
22/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit, dins del pressupost de l'exercici 2023,una subvenció nominativa a favor de l'Ajuntament de Poboleda per a l'actuació "Expropiació molí dels frares" Beneficiari: Ajuntament de Poboleda Municipi: Poboleda Concepte: Expropiació molí dels frares Número d'expedient...
18/01/2024
La Diputació de Tarragona, dins de la convocatòria de subvencions d'interèssos de préstecs per a l'exercici 2023, va atorgar els següents imports a l'Ajuntament de Poboleda per tal de finançar els interèssos devengats del préstec vigent. Beneficiari: Ajuntament de Poboleda Municipi: Poboleda...
18/01/2024
La Diputació de Tarragona, dins de la convocatòria de subvencions per a personal de socorrisme a les platges i a les piscines municipals, per a l'exercici 2023, va atorgar els següents imports a l'Ajuntament de Poboleda. Concepte: Línia 2 socorrisme piscines Número d'expedient: 8004330008-2023-...
17/01/2024
La Diputació de Tarragona, dins de la convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2023, ha...
16/01/2024
L'Ajuntament de Poboleda rep una subvenció de la Diputació de Tarragona per al foment de l'ocupació Local 2023. La Diputació de Tarragona, a través de l’Àrea de Recursos Humans, Ocupació i Emprenedoria i en línia amb el Pla de Mandat 2020-2023 de la corporació, l’Agenda 2030 i els Objectius de...
20/11/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Poboleda una subvenció per a finançar despesa corrent per un import de 15.000 €, amb la que s'han finançat despeses d'electricitat i gas d'edificis públics i despreses de manteniments varis. Concepte: Despeses corrents Número d'expedient:...
25/10/2023
La Diputació de Tarragona va convocar subvencions per desenvolupar polítiques locals d'habitatge per a l'any 2022. L'objecte i finalitat d'aquesta Convocatòria és finançar actuacions per tal de fomentar: la cooperació en polítiques socials d’habitatge. la cooperació en polítiques de repoblament en...
19/09/2023
L'Ajuntament de Poboleda ha rebut una subvenció de Diputació de Tarragona per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2022, que ha permés realitzar les següents actuacions: A la zona poliesportiva s'hi ha col·locat una instal·lació solar...
31/08/2023
L'ajuntament ha traspassat tot el fons de documentació inactiva i semiactiva a l'arxiu comarcal. Podeu llegir la notícia al següent enllaç: https://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/priorat/detall/Transferencia-Poboleda-2023

Pàgines