Noticies

21/06/2022
L’Ajuntament de Poboleda aprova la seva adhesió al Pla de Joventut de Zona (PJZ). Fa mesos que els municipis de Cornudella de Montsant, Ulldemolins, Poboleda i la Morera de Montsant treballem conjuntament per traçar les polítiques de joventut a dur a terme durant els propers 4 anys. L’existència de...
13/06/2022
En data d'avui s'ha publicat al perfil del contractant l'anunci de licitació de l'obra de "Renovació del paviment i serveis del carrer Carme Fase 2 a Poboleda", amb la finalitat de millorar les condicions bàsiques d’accessibilitat, utilització dels espais públics urbanitzats i serveis municipals...
09/06/2022
En data d'avui s'ha publicat al BOPT l'aprovació inicial del Modificat i actualització de preus del Projecte de "Renovació de pavimentació i serveis del Carrer Carme Fase 2 de Poboleda. Enllaç a la publicació
03/06/2022
"Revetlles amb precaució" Amb l'estiu arriben a Catalunya les celebracions de festes populars i tradicionals com les revetlles, amb l'increment de l'ús de material pirotècnic i l'encesa de fogueres. Els consells de protecció civil volen ajudar a minimitzar els riscos que comporta l'ús d'aquest...
26/05/2022
Concessió de la gestió del bar de la zona poliesportiva de Poboleda L'Ajuntament de Poboleda obre convocatòria per a la concessió de la gestió del bar de la zona poliesportiva de Poboleda Tota la informació es troba a disposició de les persones interessades al tauler de l'ajuntament, al perfil del...
14/04/2022
El Pla de mobilitat, entre altres, contempla la implementació del sentit únic dels principals carrers del municipi, per tal de millorar la seguretat viària tant dels vehicles com dels vianants i vehicles de mobilitat personal (bicicletes i patinets). També es pretén potenciar i facilitar que la...
13/04/2022
Torna Poboleda Vins, un tast d’excelència per el dissabte Sant. Els cellers de Poboleda mantenen la popular mostra de vins de la DOQ Priorat. La 11ª edició de “Poboleda Vins” desprès de 2 anys sense poder-nos trobar, es portarà a terme aquest dissabte, 16 d’abril, a partir de les 10:30 h i fins a...
07/04/2022
En data d'avui s'ha publicat al BOP l'anunci d'aprovació inicial de la modificació de les ordenances següents: ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5. Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. ORDENANÇA FISCAL NÚM 18. Reguladora dels preus públics Enllaç a la Publicació
07/04/2022
En data d'avui s'ha publicat al BOP l'anunci d'aprovació inicial de modificació de la Plantilla de personal d’aquesta Corporació consistent en la creació de les places estructurals que haurien d'estar ocupades per personal funcionari i amortització de les places de personal laboral. Enllaç a la...
08/03/2022
La Diputació de Tarragona concedeix a l'Ajuntament una subvenció per millorar la cuina d'un dels habitatges municipals destinats a lloguer. Concepte: Millora cuina habitatge edif. Ajuntament Pressupost Elegible: 5.393,55 euros Pressupost Mínim a Executar: 5.393,55 euros % concedit: 95,00% Import...

Pàgines