Noticies

19/01/2022
L'Ajuntament de Poboleda posa en marxa un servei d'assessorament energètic. De tots és sabut el poc coneixement i el desemparament que té la població pel que fa a les seves factura d'electricitat, per això mitjançant aquest servei durant tot l'any atenem de forma periòdica al veïnat per poder...
11/01/2022
En data 22 de sesembre es pública al BOPT el període d'exposició pública del projecte de "Renovació de pavimentació i serveis del Carrer Carme Fase 2 de Poboleda". Més info: https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=11947&ebop_any=2021
23/12/2021
Poboleda finalitza l’elaboració de l'inventari municipal de consums energètics i d’emissions de CO 2 pel PAESC L’Ajuntament de Poboleda ha finalitzat la primera etapa de l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), que serà l’eina que guiarà al municipi per assolir...
22/12/2021
Concessió d'una subvenció per interessos de préstec de la Diputació de Tarragona Beneficiari: Ajuntament de Poboleda Municipi: Poboleda Concepte: CaixaBank Pressupost Elegible: 381,25 euros Pressupost Mínim a Executar: 381,25 euros % concedit: 100,00% Import concedit: 381,25 euros Aplicació...
09/11/2021
L'Ajuntament de Poboleda reuneix al poble per presentar una proposta de Pla de mobilitat i informar-los de l'estat de la qüestió municipal. Una cincuantena de veïns es van reunir divendres 5 de novembre a la sala "Closa" convocats per l'Ajuntament, després de no haver-ho pogut fer des de fa molt de...
27/10/2021
S'han constiuit dues borses de treball a l'Ajuntament de Poboleda que permetin cobrir vacants quan no sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com cobrir de forma àgil els períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres necessitats circumstancials del servei. Borsa de treball...
27/10/2021
L'Ajuntament de Poboleda va presentar sol·licitud de subvencions excepcionals i per fenòmens meteorològics excepcionals, convocatòria 2021, per a diverses actuacions realitzades a causa del temporal Filomena. En data 26 d'octubre de 2021, Diputació de Tarragona aprova concedir les següents...
01/10/2021
En data d'avui s'ha publicat al BOP l'anunci d'una borsa d'ocupació per cobrir vacants quan no sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com cobrir de forma àgil els períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres necessitats circumstancials del servei. El termini de...
22/09/2021
En data d'avui s'ha publicat al BOP l'anunci d'una borsa d'ocupació per cobrir les possibles vacants en els llocs de treball Peó per donar suport a la Brigada de l’Ajuntament de Poboleda que permeti cobrir vacants quan no sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com cobrir de forma àgil...
15/09/2021
L'Ajuntament de Poboleda en el marc del Pla d'acció municipal (PAM) anualitat 2021 ha rebut de la Diputació de Tarragona unes subvencións que li han permés la renovació de l'enllumenat públic. Els imports han estat els següents: Concepte: Renovació de l'enllumenat públic Actuació 2 Pressupost...

Pàgines