Medi Ambient

Consulta el calendari de la recollida porta a porta
Què és la deixalleria mòbil? És un vehicle adaptat de recollida que visita diferents barris i/o poblacions, amb un calendari preestablert i que té l'objectiu d'apropar i reforçar el servei de deixalleria a les poblacions que ja disposen d'una instal·lació fixa, o oferir el servei a poblacions ...
D’acord amb la normativa vigent, els ajuntaments tenen l’obligació de redactar i aprovar un plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals, o llocs propers, amb la definició de les mesures de prevenció dels incendis forestals. En el ...
Subscriure a