Factura electrònica

DIR3

DIR3 (Codi Directori Comú d’Unitats i Oficines) de l’ajuntament: L01431129

Com puc crear e-factures?

El format electrònic per a emetre factures electròniques a l'Administració és Facturae, segons l'Ordre PRE/2971/2007. Per a generar les factures amb aquest format públic es disposa de diversos mecanismes.

En el següent enllaç trobareu informació referent a la creació de e-factura:

Crear e-factures

Com enviar una e-factura?

En el següent enllaç trobareu informació referent a com enviar una e-factura:

Enviament e-factures

Com consultar el seu estat?

En el següent enllaç trobareu informació referent a la consulta d’e-factures:

Consultar estat factura

Què signifiquen els estats de la e-factura que informa l’e.FACT?

En el següent enllaç trobareu informació referent al significat de l’estat de les e-factures:

Significat estat factures

Més informació sobre e-factures:

En aquest apartat trobareu més informació sobre les e-factures

Subscriure a