Associació Cultural l'Aubi de Poboleda

Aquesta associació va néixer l’any 2008 per treballar en l’àmbit de la cultura entesa aquesta de la manera més àmplia, fent especial esment de tot allò que tingui a veure amb el respecte i la defensa del paisatge, de l’entorn natural i urbà, de la història i la nostra llengua, així com les manifestacions populars relacionades amb els oficis tradicionals, la música i les activitats artesanals i artístiques.

https://laubidepoboleda.wordpress.com/presentacio-2/