Informació general

EQUIP DE GOVERN

Josep M. Díaz Franquet , Alcalde 

REGIDORS

Antoni Peña Batlló, Tinent d'Alcalde, cultura i turisme

Mónica Cubells Abelló, Regidora de Sanitat, Benestar Social

Jordi Fornells Palet, Regidor d'Esports, Cultura i Hisenda

Magdalena Fabregat Giralt, Regidora d'Ensenyament i Joventut

Dolores Cubells Rocamora, Regidora de Festes

HORARI D'ATENCIÓ  AL PÚBLIC

De dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 h.

 

ENTREVISTES AMB L'ALCALDE I ELS REGIDORS/ES

Demanar dia i hora prèviament

 

CONTACTE

Carrer Nou, 94 (43376)
Tel. 977 827 097
Fax. 977 827 036
aj.poboleda@poboleda.cat

 

Subscriure a