Subvencions per desenvolupar polítiques locals d’habitatge 2022.

25/10/2023

Subvencions per desenvolupar polítiques locals d’habitatge 2022.

La Diputació de Tarragona va convocar subvencions per desenvolupar polítiques locals d'habitatge per a l'any 2022.

L'objecte i finalitat d'aquesta Convocatòria és finançar actuacions per tal de fomentar:

  • la cooperació en polítiques socials d’habitatge.
  • la cooperació en polítiques de repoblament en l’entorn rural, que fomentin l’accés a l’habitatge en els municipis de fins a 1.000 habitants.
  • la redacció i/o revisió de Plans Locals d’Habitatge (PLH) d’abast municipal osupramunicipal i de Programes d'Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH), com a instruments de planificació i programació de les polítiques municipals en matèria d’ habitatge.

Les actuacions subvencionables eren:

  • Les inversions executades per a crear, rehabilitar i millorar la qualitat dels habitatges i les despeses d'adquisició de béns mobles i parament de la llar.
  • Les despeses d’adquisició de béns immobles.
  • La redacció dels Plans Locals d’Habitatge (PLH), d’abast municipal o supramunicipal i
  • els Programes d'Actuació Municipal d’Habitatge (PAMH).

L'Ajuntament de Poboleda va presentar la sol·licitud de subvenciódins de la línia A, per a la millora de les instal·lacions, reforma de bany, pintura i mobiliari de l'habitatge del carrer Nou, 94 1D, per un import total de 18.117,38 €. Amb aquesta actuació es preten reformar l'habitatge per poder-lo destinar a dinamitzar serveis essencials pel poble com poden ser l’assistència sanitària o ensenyament, facilitant d’aquesta manera un habitatge a mestres o metges o fins i tot als socorristes en època d’estiu. Facilitar un primer habitatge als joves, o també destinar-lo a les famílies del poble en situacions d’emergència o vulnerabilitat.

En data 6 de setembre, la Diputació va concedir la subvenció amb les següents dades:

Pressupost Elegible: 18.117,38 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 17.211,50 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-1522-76200-01

 

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona