Subvencions de la Diputació de Tarragona per a despeses corrents i obres

29/12/2022

Subvencions de la Diputació de Tarragona per a despeses corrents i obres

La Diputació de Tarragona concedeix una subvenció en el marc Pla d’acció Municipal, convocatòria 2020-
2023, i any de concessió 2022.

Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Municipi: Poboleda
Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 15.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-46222-01


Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Municipi: Poboleda
Concepte: Pavimentació i Serveis Poboleda - Fase 2
Pressupost actuació: 147.204,99 euros
Pressupost Elegible: 144.394,05 euros*
% concedit: 95,00%
Import concedit: 137.174,35 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-76222-01