Subvencions de la Diputació de Tarragona de salut pública

21/10/2022

Subvencions de la Diputació de Tarragona de salut pública

 

Duputació de Tarragona concedeix a l'Ajuntament unes subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i
saludables, en el marc de la convocatòria 2022.

Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Concepte: Línia 1 - 1.3 Agent cívic
Pressupost Elegible: 8.126,36 euros
Despesa mínima a justificar: 6.642,49 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.310,36 euros

Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Concepte: Línia 2 - Salut
Pressupost Elegible: 19.418,63 euros
Despesa mínima a justificar: 14.263,58 euros
% concedit: 95,00%

Import concedit: 13.550,40 euros
Municipi: Poboleda
Concepte: Línia 1 - 1.2 Piscines
Pressupost Elegible: 9.009,66 euros
Despesa mínima a justificar: 7.364,50 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 6.996,27 euros