Subvenció nominativa del pressupost de 2023 de la Diputació de Tarragona

22/01/2024

Subvenció nominativa del pressupost de 2023 de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit, dins del pressupost de l'exercici 2023,una subvenció nominativa a favor de l'Ajuntament de Poboleda per a l'actuació "Expropiació molí dels frares"

 

Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Municipi: Poboleda
Concepte: Expropiació molí dels frares
Número d'expedient: 8004330008-2023-0011090
Pressupost Elegible: 63.269,19 euros
% concedit: 80,00%*
Import concedit: 50.615,35 euros
Aplicació pressupostària: 2023-1010-933-762715-01