Subvenció Diputació de Tarragona per millora dels habitatges municipals

08/03/2022

Subvenció Diputació de Tarragona per millora dels habitatges municipals

La Diputació de Tarragona concedeix a l'Ajuntament una subvenció per millorar la cuina d'un dels habitatges municipals destinats a lloguer.

Concepte: Millora cuina habitatge edif. Ajuntament
Pressupost Elegible: 5.393,55 euros
Pressupost Mínim a Executar: 5.393,55 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 5.123,87 euros