Subvenció de protecció de la salut pública

17/01/2024

Subvenció de protecció de la salut pública

La Diputació de Tarragona, dins de la convocatòria de subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2023, ha concedit la subvenció a l'Ajuntament de Poboleda:

Concepte: Aigua 2023
Número d'expedient: 8004330008-2023-0005974
Pressupost Elegible: 12.129,46 euros
% concedit: 82,44%
Import concedit: 10.000,00 euros
 

Aquesta subvenció ha servit per finançar les despeses de les analítiques i els productes de manteniment de tant de la xarxa d'aigua de consum humà com de les piscines municipals.

 

 

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona