Subvenció de la Diputació de Tarragona PAM

08/01/2016

Subvenció de la Diputació de Tarragona PAM

Programa d'Inversions PAM 2014

Pla d'Acció Municipal 2013-2016


De conformitat amb a Base quinzena de les Bases Reguladores del Pla d'Acció Municipal 2013-2016, donem publicitat a la subvenció atorgada en data 25 de juliol de 2014.

Inversions
Ajuntament de Poboleda
Pressupost elegible: 41.794,41 euros.
Import de la subvenció: 39.704,69 € (95%)

 

Programa de Despeses Corrents PAM 2015

Pla d'Acció Municipal 2013-2016


De conformitat amb a Base quinzena de les Bases Reguladores del Pla d'Acció Municipal 2013-2016, donem publicitat a la subvenció atorgada en el Ple ordinari de la Diputació de Tarragona de data 29 de maig de 2015


Despeses corrents
Ajuntament de Poboleda
Pressupost elegible: 19.072,73 euros.
Percentatge concedit: 100%