Subvenció de la Diputació de Tarragona per la renovació de l'enllumenat

15/09/2021

Subvenció de la Diputació de Tarragona per la renovació de l'enllumenat

L'Ajuntament de Poboleda en el marc del Pla d'acció municipal (PAM) anualitat 2021 ha rebut de la Diputació de Tarragona unes subvencións que li han permés la renovació de l'enllumenat públic.

Els imports han estat els següents:

Concepte: Renovació de l'enllumenat públic Actuació 2
Pressupost Elegible: 30.111,56 euros
% concedit: 52,57%
Import concedit: 15.829,82 euros

Concepte: Renovació de l'enllumenat públic actuació 3
Pressupost Elegible: 27.848,19 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 26.455,78 euros

En el mateix acord de concessió de data 23 de març, la Diputació també conccedeix una subvenció de suport a les despeses corrents de l'enllumenat, amb el següent import:

Concepte: Despeses corrents
Pressupost Elegible: 15.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 15.000,00 euros