Subvenció de la Diputació de Tarragona en matèria de transició energètica i acció climàtica

19/09/2023

Subvenció de la Diputació de Tarragona en matèria de transició energètica i acció climàtica

L'Ajuntament de Poboleda ha rebut una subvenció de Diputació de Tarragona per la transició energètica i acció climàtica, en règim de concurrència competitiva, per l'exercici 2022, que ha permés realitzar les següents actuacions:

A la zona poliesportiva s'hi ha col·locat una instal·lació solar fotovoltaica per autoconsum de 5kWn de potència nominal, individual, en xarxa interior, per a compensació simplificada d’excedents. També s'hi ha fet la instal·lació de climatització mitjançant una bomba de calor reversible aireaigua (aerotermia).

A l'habitatge de l'ajuntament s'hi ha instal·lat un sistema de climatització residencial amb una potència de refrigeració de 3.5 kW tèrmics per climatitzar-lo.

Amb tot això s'aconseguirà un gran estalvi energètic.

 

Concepte: Línia 2 - PAESC

Pressupost Elegible: 34.858,08 euros

Despesa mínima a justificar: 34.268,98 euros

% concedit: 95,00%

Import concedit: 32.555,52 euros

 

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.