Subvenció de la Diputació de Tarragona destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà

05/12/2022

Subvenció de la Diputació de Tarragona destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà

La Diputació de Tarragona concedeix a l'Ajuntament de Poboleda una subvenció destinada a inversions en equipaments municipals culturals o d’interès ciutadà.

Amb la sunvenció s'ha finançat la guingueta de la zona poliesportiva i l'adequació d'una aula de l'escola per als alumnes de P1 i P2.

Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Municipi: Poboleda
Concepte: Millora de diversos equipaments locals
Pressupost Elegible: 33.338,00 €
Despesa mínima a justificar: 26.315,79 €
% concedit: 95 %
Import concedit: 25.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2022-2010-330-76210-01