Subvenció de la Diputació de Tarragona per cobrir interessos de préstecs

20/12/2022

Subvenció de la Diputació de Tarragona per cobrir interessos de préstecs

La Diputació de Tarragona concedeix a l'Ajuntament de Poboleda una subvenció per cobrir els interessos del préstec.

Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Municipi: Poboleda
Concepte: Subvenció interessos préstec La Caixa
Pressupost Elegible: 1.452,49 euros
Despesa mínima a justificar: 1.452,49 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 1.452,49 euros
Aplicació pressupostària: 2022-1010-942-46202-01