Subvenció de Diputació de Tarragona per al finançament de despeses corrents

20/11/2023

Subvenció de Diputació de Tarragona per al finançament de despeses corrents

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Poboleda una subvenció per a finançar despesa corrent per un import de 15.000 €, amb la que s'han finançat despeses d'electricitat i gas d'edificis públics i despreses de manteniments varis.

Concepte: Despeses corrents
Número d'expedient: 8004330008-2022-0021786
Pressupost Elegible: 15.000,00 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 15.000,00 euros
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46223-01

 

Amb el suport de Diputació de Tarragona