Subvenció per al finançament dels insterèssos del préstec vigent

18/01/2024

Subvenció per al finançament dels insterèssos del préstec vigent

La Diputació de Tarragona, dins de la convocatòria de subvencions d'interèssos de préstecs per a l'exercici 2023, va atorgar els següents imports a l'Ajuntament de Poboleda per tal de finançar els interèssos devengats del préstec vigent.

Beneficiari: Ajuntament de Poboleda
Municipi: Poboleda
Concepte: CaixaBank
Número d'expedient: 8004330008-2023-0021980
Pressupost Elegible: 6.274,28 euros
Despesa mínima a justificar: 6.274,28 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 6.274,28 euros
Aplicació pressupostària: 2023-1010-942-46202-01

 

 

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.