Subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, any 2023

13/02/2024

Subvenció per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, any 2023

La Diputació de Tarragona, dins de la convocatòria de subvencions per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics per a l'exercici 2023, va atorgar el següent import a l'Ajuntament de Poboleda:

 

Concepte: Plagues urbanes i gestió animals domèstics
Número d'expedient: 8004330008-2023-0004813
Pressupost Elegible: 2.155,01 euros
% concedit: 83,97%
Import concedit: 1.809,56 euros

 

Amb aquesta subvenció s'han finançat les actuacions de tractament de mosquit tigre i de desinsectació i desratització dels edificis municipals i del clavegueram.

 

Aquesta actuació compta amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.