RESOLUCIÓ D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS, DE NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I DE FIXACIÓ DE LA DATA, HORA I LLOC D'INICI DE LES PROVES

print pdf
04/12/2017

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA D'APROVACIÓ DE LA LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS I EXCLOSOS, DE NOMENAMENT DEL TRIBUNAL I DE FIXACIÓ DE LA DATA, HORA I LLOC D'INICI DE LES PROVES

Aprovar la llista provisional d' admesos i exclosos d'entre els aspirants que han presentat sol·licitud per prendre part en el procés selectiu objecte d'aquesta convocatoria, designar els membres del tribunal que ha de jutjar les corresponents proves i fixació de la data, hora i lloc de l'inici de les proves

Pots consultar-la aquí