Poboleda posa en marxa el Pla de mobilitat

14/04/2022

Poboleda posa en marxa el Pla de mobilitat

El Pla de mobilitat, entre altres, contempla la implementació del sentit únic dels principals carrers del municipi, per tal de millorar la seguretat viària tant dels vehicles com dels vianants i vehicles de mobilitat personal (bicicletes i patinets). També es pretén potenciar i facilitar que la mobilitat a peu sigui el mode prioritari al municipi, reduir la presència de trànsit rodat i millorar la seguretat viaria i el civisme entre les persones usuàries dels diferents models de transport.

Tal i com es pot veure al plànol adjunt, els carrers que passen a ser d’un únic sentit son el carrer Major i el carrer Raval.

El carrer Calvari i els Ancantinals, donat l’amplada de la via, seguiran sent de doble sentit, però es prohibirà aparcar ambdós costats per tal de garantir la seguretat del pas.

També es recorda que, d’acord amb la nova Llei de Trànsit de la DGT, la velocitat màxima en tot el municipi serà de 20 km/h.

Aquests canvis s’implementaran a partir del dia 14 d’abril de 2022.

El passat 5 de novembre de 2021 es va presentar al poble l’estudi de mobilitat, en sessió plenària de 24 de febrer de 2022 es va aprovar i no hi va haver cap al·legació en el període d’exposició pública.