Poboleda, municipi del priorat que genera menys residus

18/05/2021 Actualitat

Poboleda, municipi del priorat que genera menys residus

Poboleda s’ha posicionat aquest darrer any, com el municipi que menys residus per habitant ha produït del Priorat i el sisè dels quaranta-sis municipis adscrits al Consorci de Residus de la Ribera, Terra Alta i Priorat.

Segons el Consorci de Residus de la Ribera d’Ebre, Terra Alta i el Priorat,  el municipi de Poboleda s’ha posicionat aquest darrer any, com el municipi que menys residus per habitant ha produït del Priorat i el sisè dels quaranta-sis municipis adscrits al Consorci. Respecte la recollida selectiva també obté uns excel·lents resultats, classificant-se com el segon municipi que més separació en origen efectuat de la comarca i el quart en l’àmbit del Consorci.

Principals dades:

L’any 2018 es va produir el pic màxim de residus municipals, amb un total de 123.520 kg.

Amb una recollida de 97.800 kg, el 2015 va ser l’any on es van produir menys residus.

Posició 2/23 en recollida selectiva a la comarca del Priorat, és el segon municipi que més recicla de la comarca.

Cada habitant de Poboleda ha generat 318,36 kg de residus el 2020 , situant-lo com el municipi que menys residus produeix del Priorat.

L’any 2020 s’han generat 7.154 kg de residus menys respecte l’any anterior. Representant un descens del 6,5%.

El cost de la gestió dels residus per a l’any 2020 ha estat de 10.933,17€.

Cal que continuem sensibilitzats amb els costos del tractament dels residus i especialment amb la importància de la separació en origen. La gestió dels residus comença a les nostres llars.

Continuem així!