Modificació de la plantilla de personal

07/04/2022

Modificació de la plantilla de personal

En data d'avui s'ha publicat al BOP l'anunci d'aprovació inicial de modificació de la Plantilla de personal d’aquesta Corporació consistent en la creació de les places estructurals que haurien d'estar ocupades per personal funcionari i amortització de les places de personal laboral.

Enllaç a la Publicació