LICITACIÓ DE L'OBRA "RENOVACIÓ DEL PAVIMENT I SERVEIS DEL CARRER CARME FASE 2 A POBOLEDA"

13/06/2022

LICITACIÓ DE L'OBRA "RENOVACIÓ DEL PAVIMENT I SERVEIS DEL CARRER CARME FASE 2 A POBOLEDA"

En data d'avui s'ha publicat al perfil del contractant l'anunci de licitació de l'obra de "Renovació del paviment i serveis del carrer Carme Fase 2 a Poboleda", amb la finalitat de millorar les condicions bàsiques d’accessibilitat, utilització dels espais públics urbanitzats i serveis municipals corresponents. S’intervé en la pavimentació, la xarxa de clavegueram, xarxa de l’enllumenat públic i s’incorpora el servei de xarxa de pluvials.

L’extensió total dels vials a renovar es de 442 m2 de superfície.

Les obres a dur a terme son:

  • Demolició del paviment existent
  • Retirada dels serveis existents que estiguin obsolets
  • Esplanació del terreny
  • Renovació dels serveis de Sanejament, i abastament d’aigua potable,
  • Instal·lació dels nous serveis de xarxa de pluvials, creuaments de la xarxa de BT i xarxa de telecomunicacions.

La termini de presentació d'ofertes finalitza el dia 28 de juny de 2022.