La Duputació de Tarragona concedeix a l'Ajuntament unes subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en el marc de la convocatòria 2022.

27/03/2023

La Duputació de Tarragona concedeix a l'Ajuntament unes subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en el marc de la convocatòria 2022.

La Duputació de Tarragona concedeix a l'Ajuntament unes subvencions de Salut Pública per generar entorns més resilients, segurs i saludables, en el marc de la convocatòria 2022.

 

Aquestes subvencions estan dividides en dues línies, la línia 1, on s’incloïen ajudes al manteniment de les despeses dels socorristes i agents cívics, i la línia 2, de protecció de la salut pública, on, entre altres, s’incloïen despeses de tractaments de les aigües de consum humà i reducció d’espècies plaga.

L’ajuntament ha rebut un import de 6310,36 euros per les despeses de l’agent cívic, 6.996,27, 66 euros per les despeses del socorrista i un total de 13.550,40 euros que han ajudat a cobrir les despeses del tractament de l’aigua potable i també dels tractaments contra mosquit tigre, desinsectació i desratització.

Totes aquestes actuacions han comptat amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona.