Informació pública projecte Renovació de pavimentació i serveis del Carrer Carme Fase 2 de Poboleda"

11/01/2022

Informació pública projecte Renovació de pavimentació i serveis del Carrer Carme Fase 2 de Poboleda"

En data 22 de sesembre es pública al BOPT el període d'exposició pública del projecte de "Renovació de pavimentació i serveis del Carrer Carme Fase 2 de Poboleda".

Més info: 

https://www.diputaciodetarragona.cat/ebop/index.php?op=anunci&id=11947&ebop_any=2021