Extinció de drets funeraris

19/04/2023

Extinció de drets funeraris

En data d'avui s'ha publicat al BOPT l'anunci sobre extinció de drets funeraris.

El podeu consultar aquí