Estudi de viabilitat del Bar "la Closa"

26/09/2022

Estudi de viabilitat del Bar "la Closa"

Informació pública sobre l'aprovació inicial de l’estudi de viabilitat del Bar "la Closa"

Estudi de viabilitat

Anunci al BOP