Constitució borses de treball d'operari/a de neteja i de peó de serveis múltiples

27/10/2021

Constitució borses de treball d'operari/a de neteja i de peó de serveis múltiples

S'han constiuit dues borses de treball a l'Ajuntament de Poboleda que permetin cobrir vacants quan no sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com cobrir de forma àgil els períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres necessitats circumstancials del servei.

Borsa de treball "Operari/a de neteja de dependències municipals":

Constitució borsa de treball "operari/a de neteja" - e-TAULER - Ajuntament de Poboleda (seu.cat)

Borsa de treball "Peó de serveis múltiples":

Constitució Borsa de treball "Peó de serveis múltiples" - e-TAULER - Ajuntament de Poboleda (seu.cat)