Borsa de treball operari/a de neteja

01/10/2021

Borsa de treball operari/a de neteja

En data d'avui s'ha publicat al BOP l'anunci d'una borsa d'ocupació per cobrir vacants quan no sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com cobrir de forma àgil els períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres necessitats circumstancials del servei.

El termini de presentació de sol·licituds serà de VINT DIES NATURALS a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci en Butlletí Oficial de la Província.

Enllaç a la Publicació