BORSA DE TREBALL PER A OPERARI/A DE NETEJA

01/06/2020

BORSA DE TREBALL PER A OPERARI/A DE NETEJA

Al Butlletí Oficial de la Província d'avui dilluns 1 de juny de 2020, s'han publicat les bases i la convocatòria per a la constitució d'una borsa d'ocupació per cobrir les possibles vacants en els llocs de treball d'OPERARI/A DE NETEJA, que permeti cobrir vacants quan no sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com cobrir de forma àgil els períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres necessitats circumstancials del servei.

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria es realitzarà de manera presencial al Registre General de l’Ajuntament de Poboleda de 9:00 a 14:00h (prèvia cita concertada) o en qualsevol de les altres formes previstes de conformitat amb l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Juntament a la instància genèrica es presentarà:

  • Còpia DNI
  • Currículum Vitae
  • Vidal Laboral

El termini per a la presentació d'instàncies serà de 20 dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.

Podeu consultar les bases aquí

Podeu consultar aquí la llista d'admesos i exclosos

Podeu consultar aquí la taula de baremació

Podeu consultar aquí l'acta de constitució de la borsa