Borsa de treball de peó

22/09/2021

Borsa de treball de peó

En data d'avui s'ha publicat al BOP l'anunci d'una borsa d'ocupació per cobrir les possibles vacants en els llocs de treball Peó per donar suport a la Brigada de l’Ajuntament de Poboleda que permeti cobrir vacants quan no sigui possible la cobertura amb caràcter fix, així com cobrir de forma àgil els períodes de vacances, baixes, permisos, llicències i altres necessitats circumstancials del servei 

El termini de presentació de sol·licituds serà de VINT DIES NATURALS a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquest anunci en Butlletí Oficial de la Província.

Enllaç a la Publicació