BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ LA PLAÇA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS DE POBOLEDA, ULLDEMOLINS I LA MORERA DE MONTSANT

26/04/2019

BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ PER COBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ LA PLAÇA DE SECRETARIA INTERVENCIÓ DE L’AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS DE POBOLEDA, ULLDEMOLINS I LA MORERA DE MONTSANT

En data 24 d'abril de 2019, s'ha publicat al BOPT les bases reguladores del procés de selecció per cobrir amb caràcter interí la plaça de secretaria intervenció de l'Agrupació de Municipis de Poboleda - Ulldemolins- La Morera de Montsant pel sosteniment en comú del lloc de treball únic de secretaria intervenció.

Podeu consultar-les aquí

Les instàcies es poden presentar durant 20 dies naturals a comptar a partir de l'endemà de la publicació al BOPT.