BASES PER AL PROCÉS SELECTIU DE MONITOR/A ESPORTIU/VA PEL GIMNÀS MUNICIPAL

print pdf
08/03/2018

BASES PER AL PROCÉS SELECTIU DE MONITOR/A ESPORTIU/VA PEL GIMNÀS MUNICIPAL

L'ajuntament ha publicat les bases del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de monitor/a esportiu/va per al gimnàs municipal. Les persones interessades poden presentar la instància a les oficines de l'ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 14 h. El termini de presentació és de 20 dies naturals des del següent a l’anunci de la convocatòria al BOPT.

Adjuntem les bases i la instància: