Atorgmanet de subvencions de la Diputació de Tarragona a favor de l'Ajuntament

print pdf
25/10/2017

Atorgmanet de subvencions de la Diputació de Tarragona a favor de l'Ajuntament

La Diputació de Tarragona,ha atorgat a aquest ajuntament les següents subvencions per a l'any 2017:

Àrea de Cooperació:

Programa de modernització d'equipaments informàtics per a garantir l'administració electrònica (PEXI)

Renovació de l'equipament informàtic i xarxa interna

Cost total de l'actuació: 5.298,52 €

Import subvencionat: 5.000,98 €

 

PAM 2017:

Manteniment:

Arranjament de la piscina municipal, el centre cívic i l'ajuntament.

Cost total: 71.570,38 €

Subvenció: 68.926,16 €

 

Sosteniment secretaria - intervenció:

Cost total: 13.636,50 €

Subvenció: 10.000,00 €

 

Inversió:

Pavimentació del pati de les escoles municipals.

Cost total: 32.236,36 €

Subvenció: 28.867,84 €

 

Interèssos del préstec: 14,60 €

 

Àrea de Cultura:

- Gimnàs municipal: 2.168,10 €

- Festa Major i Festa del Vi: 792,71 €

- Climatització sala polivalent: 4.485,50 €

 

Àrea de Medi Ambient:

- Arranjament del Consultori mèdic local: 3.749,40 €

- Gestió i qualitat de l'aigua de consum humà: 2.601,21 €

- Peridomèstics: 775,46 €

- Control de plagues: 662,37 €