Atorgaments de subvencions de la Diputació de Tarragona a favor de l'Ajuntament per aquest any 2020

03/11/2020

Atorgaments de subvencions de la Diputació de Tarragona a favor de l'Ajuntament per aquest any 2020

La Diputació de Tarragona,ha concedit a aquest ajuntament les següents subvencions per a l'any 2020:

 

Àrea de Cooperació:

- PAM - Despesa corrent:

Import concedit: 15.000 €

 

- PAM -Substitució bombes calor Ajuntament

Pressupost Elegible: 4.305,18 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.089,92 euros

 

- PAM - Instal·lació sistema neutralització carbonats

Pressupost actuació: 10.285,00 euros
Pressupost Elegible: 8.500,00 euros*
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.075,00 euros

 

- Subvencions per a inversions en habitatges de titularitat municipal 2020

Concepte: Substitució finestres habitatges, edifici Ajunt.
Pressupost Elegible: 8.172,96 euros
Pressupost mínim a executar: 8.172,96 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.764,31 euros

 

- Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020

Concepte: Restitució camins i béns afectats pel Glòria
Pressupost Elegible: 17.003,55 euros
Pressupost Mínim a Executar: 17.003,55 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 16.153,37 euros

 

Medi ambient i salut pública

 

- Subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19:

Concepte: COVID Salut Pública
Pressupost Elegible: 8.487,15 euros
% concedit: 94,98%
Import concedit: 8.061,04 euros

 

- Subvencions per a la millora de les instal·lacions i equipament dels consultoris mèdics de titularitat municipal:

Concepte: CM 2020
Pressupost Elegible: 4.994,88 euros
Pressupost mínim a executar: 2.927,84 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.781,45 euros

 

- Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà:

Concepte: Aigua
Pressupost Elegible: 2.906,29 euros
Pressupost mínim a executar: 2.634,84 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 2.503,10 euros

 

- Subvencions per a la realització d'actuacions per a la gestió d’espècies plaga i espècies invasores en espais urbans:

Concepte: Tipus 1: Reducció d’espècies plaga
Pressupost Elegible: 984,94 euros
Pressupost mínim a executar: 438,59 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 416,66 euros

Concepte: Tipus 2: Reducció de mosquits, mosca i vespa asiàtica
Pressupost Elegible: 1.010,35 euros
Pressupost mínim a executar: 449,91 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 427,41 euros

 

Subvencions per impulsar l’economia baixa en carboni: desenvolupament dels Plans d’acció per l’energia sostenible i el clima (PAESC) i foment de l’ús de la biomassa en equipaments públics amb finalitats energètiques

Concepte: PAES
Pressupost Elegible: 37.854,55 euros
Pressupost mínim a executar: 13.468,05 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 12.794,65 euros

 

Cultura

 

- Subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID-19. Any 2020.

Concepte: Activitats esportives
Pressupost Elegible: 6.211,66 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 6.211,66 euros

 

Ocupació i Emprenedoria

 

- Subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona.

Ajudes Covid-19 per a empreses i autònoms municipals: Import concedit: 1.000 €