Atorgaments de subvencions de la Diputació de Tarragona a favor de l'Ajuntament per aquest any 2020

03/11/2020

Atorgaments de subvencions de la Diputació de Tarragona a favor de l'Ajuntament per aquest any 2020

La Diputació de Tarragona,ha concedit a aquest ajuntament les següents subvencions per a l'any 2020:

 

Àrea de Cooperació:

- PAM - Despesa corrent:

Import concedit: 15.000 €

 

- PAM -Substitució bombes calor Ajuntament

Pressupost Elegible: 4.305,18 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 4.089,92 euros

 

- PAM - Instal·lació sistema neutralització carbonats

Pressupost actuació: 10.285,00 euros
Pressupost Elegible: 8.500,00 euros*
% concedit: 95,00%
Import concedit: 8.075,00 euros

 

- Subvencions per a inversions en habitatges de titularitat municipal 2020

Concepte: Substitució finestres habitatges, edifici Ajunt.
Pressupost Elegible: 8.172,96 euros
Pressupost mínim a executar: 8.172,96 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 7.764,31 euros

 

- Subvencions per restablir els béns i serveis municipals afectats per fenòmens meteorològics i altres situacions excepcionals 2020

Concepte: Restitució camins i béns afectats pel Glòria
Pressupost Elegible: 17.003,55 euros
Pressupost Mínim a Executar: 17.003,55 euros
% concedit: 95,00%
Import concedit: 16.153,37 euros

 

Medi ambient i salut pública

 

- Subvencions en matèria de Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19:

Concepte: COVID Salut Pública
Pressupost Elegible: 8.487,15 euros
% concedit: 94,98%
Import concedit: 8.061,04 euros

 

Cultura

 

- Subvencions per a activitats culturals, esportives i educatives i per l’impacte i les despeses ja realitzades derivades dels efectes de la COVID-19. Any 2020.

Concepte: Activitats esportives
Pressupost Elegible: 6.211,66 euros
% concedit: 100,00%
Import concedit: 6.211,66 euros

 

Ocupació i Emprenedoria

 

- Subvencions per a la realització d’accions que fomentin la reactivació ocupacional i econòmica del Camp de Tarragona.

Ajudes Covid-19 per a empreses i autònoms municipals: Import concedit: 1.000 €