Atorgaments de subvencions de la Diputació de Tarragona a favor de l'Ajuntament per aquest any 2019

14/11/2019

Atorgaments de subvencions de la Diputació de Tarragona a favor de l'Ajuntament per aquest any 2019

La Diputació de Tarragona,ha atorgat a aquest ajuntament les següents subvencions per a l'any 2018:

Àrea de Cultura:

- Festes 2019:

Import de l'actuació: 10.781,39 €

Import atorgat: 1.783,59 €

 

Àrea de Medi Ambient:

- Desfibril·lador:

Import de l'actuació: 6.088,17 €

Import atorgat: 2.380,02 €

 

- Gestió i qualitat de l'aigua de consum humà:

Import de l'actuació: 7.957,46 €

Import atorgat: 5.146,2 €

 

- Desinsectació i desratització:

Import de l'actuació: 1.339,17 €

Import atorgat: 600,81

 

- Mosquit tigre:

Import de l'actuació: 1.220,1 €

Import atorgat: 745,47 €

 

- Socorrista:

Import de l'actuació: 8.062,64 €

Import atorgat: 5.462,74 €

 

Àrea de Cooperació:

- PAM - Despesa corrent:

Import atorgat: 3.999,54 €

 

- PAM - Mobiliari urbà:

Import de l'actuació: 12.895,96 €

Import atorgat: 12.251,16 €

 

- PAM - Taules i cadires:

Import de l'actuació: 13.272,43 €

Import atorgat: 12.608,8 €

 

- PAM - Pulidora:

Import de l'actuació: 1.530,00 €

Import atorgat: 1.453,5 €

 

- Excepcional - Substitució de bombes i neteja dels pous:

Import de l'actuació: 7.199,33€