Atorgaments de subvencions de la Diputació de Tarragona a favor de l'Ajuntament per aquest any 2018

print pdf
19/09/2018

Atorgaments de subvencions de la Diputació de Tarragona a favor de l'Ajuntament per aquest any 2018

La Diputació de Tarragona,ha atorgat a aquest ajuntament les següents subvencions per a l'any 2018:

Àrea de Cultura:

- Reforma dels escalfadors aigua dels vestidors:

Import de l'actuació: 5.410,00 €

Import atorgat: 5.000,00 €

 

- Festes 2018:

Import de l'actuació: 7.835,00 €

Import atorgat: 1.272,48 €

 

Àrea de Medi Ambient:

- Material pel Consultori mèdic local:

Import de l'actuació: 7.410,15 €

Import atorgat: 2.701,80 €

 

- Gestió i qualitat de l'aigua de consum humà:

Import de l'actuació: 4.297,05 €

Import atorgat: 3.439,66 €

 

- Peridomèstics:

Import de l'actuació: 1.409,65 €

Import atorgat: 911,71 €

 

- Control de plagues:

Import de l'actuació: 1.207,58 €

Import atorgat: 781,01 €

 

- Socorrista:

Import de l'actuació: 8.089,49 €

Import atorgat: 6.091,15 €

 

Àrea de Cooperació:

- PAM - Despesa corrent:

Import atorgat: 28.483,72 €

 

- PAM - Substitució del paviment de la piscina:

Import de l'actuació: 37.586,62€

Import atorgat: 35.707,28€

 

- PAM - Sosteniment secretaria intervenció:

Import atorgat: 10.000€

 

- PEXI - Substitució de bombes d'aigua potable i tancat del dipòsit:

Import atorgat: 6.820€

 

- Excepcional - Substitució bombes piscina:

Import de l'actuació: 5.998,08 €

Import atorgat: 5.698,18 €