Atorgament subvenció medi ambient

02/02/2016

Atorgament subvenció medi ambient

La Diputació de Tarragona, dins del programa d'actuacions de protecció de la salut per a la gestió d'espècies plaga i espècies invasores en espais urbans i periurbans, per a l'any 2015, ha atorgat a aquest ajuntament una subvenció per import de 1.408,28 en concepte de control de plagues i 982,27 € en concepte de peridomèstics.

També, dins del programa per al finançament de despeses per a la millora de les instal·lacions i equipaments dels consultòris mèdics locals per a l'any 2015, ha atorgat una subvenció per un import de 2.874,90 € per l'adquisició d'un desfibril·lador.