Atorgament de subvencions de la Diputació de Tarragona any 2016

print pdf
12/09/2016

Atorgament de subvencions de la Diputació de Tarragona any 2016

La Diputació de Tarragona,ha atorgat a aquest ajuntament les següents subvencions per a l'any 2016:

Àrea de Cultura:

- Adquisició de maquinària i material per la Piscina: 5.194,59 €

- Gimnàs municipal: 2.188,91 €

- Festa Major i Festa del Vi: 1.048,45 €

Àrea de Medi Ambient:

- Millora de la gestió de la qualitat de l'aigua: Inversions: 4.441,60 € Manteniment: 2.351,90 €

- Seguretat en piscines: 7.784,00 €

- Millores consultòri mèdic: 3.666,00 €

- Gestió de plagues: 718,32 €

- Peridomèstics: 943,96 €

SAM- Cooperació

- Interessos del préstec: 73,41 €