Atorgament de subvenció de la Diputació de Tarragona

02/02/2016 Actualitat

Atorgament de subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona, dins del programa d'actuacions de protecció de la salut pública per a la millora de la gestió i de la qualitat de l'aigua de consum humà, per a l'any 2015, ha atorgat una subvenció per import de 1.847,78 € en concepte de manteniment i 1.425,13 € en concepte d'inversió.