Anunci exposició pública modificacions de crèdit i d'ordenances fiscals

14/10/2022

Anunci exposició pública modificacions de crèdit i d'ordenances fiscals