Període Mig de Pagament

Període Mig de Pagament 4t trimestre 2015 (en dies)

Ratio d'operacions
Pagades 
Ratio d'operacions
Pendents de
Pagament
Periode Mig de
Pagament Trimestral 
-1,28147,5028,32

 

Període Mig de Pagament 3er trimestre 2015

P.M.Pagament: 11,232151

R. O. Pendents: 0,18375213

R. O. Pendents: 52,814537

Total Pagaments: 57.535,82

Total Pendents: 15.287,21

Subscriure a